SQL Server Aramalarda Contains Kullanımı

Büyük çaplı aramalarımızda daha hızlı sonuç alabilmek için Contains() kullanabiliriz.

Select Col1, Col2 from table where CONTAINS(Col1, ‘Kelime’);

Aramalarımız da AND kullanarak birden fazla kelimenin aranmasını da sağlayabiliriz.

Select Col1, Col2 from table where CONTAINS(Col1, ‘Kelime1 AND Kelime2’);

Bir cumledeki tum kelimeler için arama yapmak istersek string sınıfının Trim() methodundan yararlanabiliriz.

WHERE CONTAINS(*, ‘” +Cumle.Trim().Replace(” “, ” AND “) + “‘)