SQL Server Aramalarda Contains Kullanımı

Büyük çaplı aramalarımızda daha hızlı sonuç alabilmek için Contains() kullanabiliriz.

Select Col1, Col2 from table where CONTAINS(Col1, ‘Kelime’);

Aramalarımız da AND kullanarak birden fazla kelimenin aranmasını da sağlayabiliriz.

Select Col1, Col2 from table where CONTAINS(Col1, ‘Kelime1 AND Kelime2’);

Bir cumledeki tum kelimeler için arama yapmak istersek string sınıfının Trim() methodundan yararlanabiliriz.

WHERE CONTAINS(*, ‘” +Cumle.Trim().Replace(” “, ” AND “) + “‘)

Reklamlar

Asp.Net Sayfa Fontu Büyümesi

Sayfalarınız debug yaparken, birden fontlarınızın büyüklüğünün değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Bunun sebebi debug esnasında response.write() komutu ile ekrana metin bastırıyor olma ihtimali çok yüksek.

Response.write() ile bastırdığınız tüm kodları kaldırarak  hatayı kontrol edebilirsiniz.