C# Methoddan 2’li Veri Döndürme

Anahtar-Değer

Anahtar-Değer

C# Methodlarımız tanım olarak tek tipte veri döndürmemize izin veriyor. Birden fazla değer veri döndürmek istediğimizde kullanabileceğimiz farklı yöntemler mevcut.

Bu yazımda Anahtar – Değer olarak ikili verileri döndürülmesinden bahsedeceğim.

İkili veriler Dictionary gibi bir çok yerde kullanılmakta. Temel mantık olarak her anahtar için bir değer atıyoruz.  Bu şekilde bir ikili değeri methodumuzdan döndürmek istediğimizde KeyValuePair değişkeni olarak döndürmek  mümkün.

Aşağıdaki örnekte bir ikiliyi nasıl döndürdüğümüzü göreceksiniz.

public KeyValuePair<string, int> MeyveKilo()
{
return new KeyValuePair<string,int>("elma",5);
}


Sonuç değerlere erişmek için .key ve .value özelliklerini kullanıyoruz.

Asp.Net Regex ile Hacklinklerin Temizlenmesi

rel-do-follow

Kullanıcıdan veri aldığımız ve bunları yayınladığımız sayfalar, hacklink saldırılarına oldukça açık.
Hacklinklerden korunmak için girilen metinleri kaydetmeden aşağıdaki regex formatında geçirip linkleri temizlememiz yeterli olacaktır.


string temizMetin = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(hamMetin.Value, "<a.*?>.*?</a>", string.Empty, System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.Singleline);

Asp.Net’ten (Code Behind) JQuery’e Dizi Göndermek

Jquery kullanarak grafik oluştururken;
code behind tarafındaki verilerimizi series olarak Jquery’e göndermemiz gerektiğinde aşağıdaki kod parçası yardımcı olabilir.

Code Behind:


using System.Web.Script.Serialization;

int er404= new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 };

protected string d404
{
get
{

return new JavaScriptSerializer().Serialize(er404);
}
}

.Aspx


series: [{

name: '404 Hatası',
data: <%= d404 %>
}]

Asp.Net Session Oluşturamama Problemi

Projenin frameworkunu güncellerken Web.config dosyasını da güncellemiş ve bir kaç ayarı değişmiş.

Bu yüzden “Session state can only be used when enableSessionState is set to true” şeklinde bir session hatası almaya başladım.

Bu problemle karşılaşırsanız Web.config dosyamızdaki
<configuration>\<system.web>\<httpModules>
içerisini;

<pages enableSessionState=”true” enableViewStateMac=”true”>  

şeklide düzenlememiz gerekli.