C# Methoddan 2’li Veri Döndürme

Anahtar-Değer

Anahtar-Değer

C# Methodlarımız tanım olarak tek tipte veri döndürmemize izin veriyor. Birden fazla değer veri döndürmek istediğimizde kullanabileceğimiz farklı yöntemler mevcut.

Bu yazımda Anahtar – Değer olarak ikili verileri döndürülmesinden bahsedeceğim.

İkili veriler Dictionary gibi bir çok yerde kullanılmakta. Temel mantık olarak her anahtar için bir değer atıyoruz.  Bu şekilde bir ikili değeri methodumuzdan döndürmek istediğimizde KeyValuePair değişkeni olarak döndürmek  mümkün.

Aşağıdaki örnekte bir ikiliyi nasıl döndürdüğümüzü göreceksiniz.

public KeyValuePair<string, int> MeyveKilo()
{
return new KeyValuePair<string,int>("elma",5);
}


Sonuç değerlere erişmek için .key ve .value özelliklerini kullanıyoruz.

C# Text İçindeki Kelimelerin İlk Harfini Büyütmek

Başlık Kalimelerin İlk Harfini Büyük YapmakElimizdeki işlenmemiş metindeki kelimelerin ilk harflerini büyük yapmamız gerekebiliyor. Özellikle başlık gibi görsel olarak ön planda olcak metinlerde bu özellik çok kullanılıyor.  İlk harfleri büyütmeyi string sınıfı özellikleri ile halledebiliriz. Ancak bunun içinde bir method zaten mevcut. (System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase()).

Her seferinde bu kadar uzun yazmamak için kendi methodumuzun içine alalım.

  public string titleModu(string text)
  {
    return System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(text.ToLower());
  }

C# ile URL’den Dosya İndirme

c# ile dosya indirmeC# ile adresini bildiğimiz dosyaları sunucudan indirebiliyoruz.
Öncelikle  System.Net kütüphanemizi include etmemiz gerekli.
Sonrasında bir WebClient oluşturuyoruz. Bu WebClient ‘a indirilecek URL’i ve hangi adrese hangi isim ve uzantıda kaydetmek istediğimizi berlirtiyoruz.

Örneğin aşağıda bu yazının resmini indirmek için gerekli kod bulunmaktadır. Resim masaüstüne resim.jpg olarak kaydedilecektir. Tabi ki masaüstünün adresini kendi bilgisayarımızınki ile değiştirmeyi unutmayalım.

using System.Net;

WebClient webClient = new WebClient();
webClient.DownloadFile("https://webdeyim.files.wordpress.com/2013/08/c-indir.jpg","C:\Users\admin\desktop\resim.jpg");

Asp.Net’ten (Code Behind) JQuery’e Dizi Göndermek

Jquery kullanarak grafik oluştururken;
code behind tarafındaki verilerimizi series olarak Jquery’e göndermemiz gerektiğinde aşağıdaki kod parçası yardımcı olabilir.

Code Behind:


using System.Web.Script.Serialization;

int er404= new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 };

protected string d404
{
get
{

return new JavaScriptSerializer().Serialize(er404);
}
}

.Aspx


series: [{

name: '404 Hatası',
data: <%= d404 %>
}]

C# Program Üzerinden Mail Gönderme

Öncelikle mailimizi göndermek için bir sınıf oluşturalım. Sonrasında bu sınıfa mail gönder methodu ekleyelim.


using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Net.Mail;
using System.Net;


public class MailSender
{

  System.Net.Mail.MailMessage mail = new System.Net.Mail.MailMessage();
  System.Net.NetworkCredential cred = new System.Net.NetworkCredential("mailadresim@gmail.com", "şifremiz");

	public MailSender()
	{
     //Constructor'umuz
	}

  public void SendMail(string to, string subject, string message, string name)
  {
    try
    {

      mail.To.Add(to);
      mail.Subject = subject;
      mail.From = new System.Net.Mail.MailAddress(to, name);
      mail.IsBodyHtml = true;
      mail.Body = message;
      System.Net.Mail.SmtpClient smtp = new System.Net.Mail.SmtpClient("smtp.gmail.com");
      smtp.UseDefaultCredentials = false;
      smtp.EnableSsl = true; 
      smtp.Credentials = cred; 
      smtp.Send(mail);
    }
    catch (Exception)
    {
      //hata durumunda çalışacak kodlarımız
    }
  }

}

Sınıfımıza ait bir SendMail() methodu oluşturduk. Bu methodumuz 4 adet parametre almaktadır. Eğer gönderilecek mail hesabının da dinamik olmasını istiyorsak bunları da parametre olarak almalıyız. Şuanda gmail’in smtp sunucusu mail adresimiz ve şifremiz default olarak belirli.

Şimdi de bu methodumuzu çağıralım.


    MailSender ms;
    ms = new MailSender();
    ms.SendMail(adres, baslik, içerik, isim);

C# Mysql Database Bağlantısı

Veritabanı bağlantımızı bir sınıf olarak oluşturabilir, sonrasında bu sınıfı çağırarak bağlantımızı sağlayabiliriz.
Ancak öncelikle projemize MySql.Data.dll dosyasını import etmemiz gerekmektedir.


using MySql.Data.MySqlClient;


  public class DatabaseController
  {

    public MySqlConnection connection;

    public DatabaseController()
    {
      MySqlConnectionStringBuilder connectionString = new MySqlConnectionStringBuilder();
      connectionString.Server = "10.22.22.22";
      connectionString.UserID = "username";
      connectionString.Password = "pass";
      connectionString.Database = "dbname";
      this.connection = new MySqlConnection(connectionString.ToString());

    }
  }

Şimdi de bağlantımız gerçekleştirelim.


    DatabaseController db;
    db = new DatabaseController();
    db.connection.Open();