C# Date Format Kontrolü

Datetime tipinde oluşturduğumuz değişkenlerin formatı sql server’a uygun olmayabiliyor.

Girilen değeri uygun formata çeviren bir method oluşturdum.


String dateFormat(DateTime tarih)
{
int yil= tarih.Year;
int ay = tarih.Month;
int gun = tarih.Day;
int saat = tarih.Hour;
int dakika = tarih.Minute;
int saniye = tarih.Second;


string newDate = yil+"-"+sifirEkle(gun)+"-"+sifirEkle(ay)+" "+sifirEkle(saat)+":"+sifirEkle(dakika)+":"+sifirEkle(saniye);

return newDate;
}String sifirEkle(int sayi)
{
string ekle="";
if (sayi < 10)
ekle = "0" + sayi;
else
ekle = sayi.ToString();

return ekle;
}

C# Datatable’ı HTML Tabloya Çevirme

Mail gönderirken ya da program üzerinden site güncellerken, datatable’ı doğrudan HTML formatına çevirmemiz gerekebiliyor. Bunun için aşağıdaki kodu kullanıyorum.


public static string ConvertDataTableToHtml(DataTable targetTable)
{
string htmlString = "";

if (targetTable == null)
{
throw new System.ArgumentNullException("targetTable");
}

StringBuilder htmlBuilder = new StringBuilder();

//Create Top Portion of HTML Document
htmlBuilder.Append("<html>");
htmlBuilder.Append("<head>");
htmlBuilder.Append("<title>");
htmlBuilder.Append("Page-");
htmlBuilder.Append(Guid.NewGuid().ToString());
htmlBuilder.Append("</title>");
htmlBuilder.Append("</head>");
htmlBuilder.Append("<body>");
htmlBuilder.Append("<table border='1px' cellpadding='5' cellspacing='0' ");
htmlBuilder.Append("style='border: solid 1px Black; font-size: small;'>");

//Create Header Row
htmlBuilder.Append("<tr align='left' valign='top'>");

foreach (DataColumn targetColumn in targetTable.Columns)
{
htmlBuilder.Append("<td align='left' valign='top'>");
htmlBuilder.Append(targetColumn.ColumnName);
htmlBuilder.Append("</td>");
}

htmlBuilder.Append("</tr>");

//Create Data Rows
foreach (DataRow myRow in targetTable.Rows)
{
htmlBuilder.Append("<tr align='left' valign='top'>");

foreach (DataColumn targetColumn in targetTable.Columns)
{
htmlBuilder.Append("<td align='left' valign='top'>");
htmlBuilder.Append(myRow[targetColumn.ColumnName].ToString());
htmlBuilder.Append("</td>");
}

htmlBuilder.Append("</tr>");
}

//Create Bottom Portion of HTML Document
htmlBuilder.Append("</table>");
htmlBuilder.Append("</body>");
htmlBuilder.Append("</html>");

//Create String to be Returned
htmlString = htmlBuilder.ToString();

return htmlString;
}