Css Ovallik Vermek

Bloklarımızın köşelerime dairesellik vermek için border-radius özelliğini kullanıyoruz.


      #container .nav{
        border-radius: 5px 0 0 15px;         
      }

Girilen 4 değer sırasıyla sol üst, sağ üst, sağ alt ve sol alt köşelere ovallik vermektedir.

Ovallik oranlarını http://border-radius.com/ adresinden test edebilirsiniz.

Reklamlar