Asp.Net Sayfa Fontu Büyümesi

Sayfalarınız debug yaparken, birden fontlarınızın büyüklüğünün değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Bunun sebebi debug esnasında response.write() komutu ile ekrana metin bastırıyor olma ihtimali çok yüksek.

Response.write() ile bastırdığınız tüm kodları kaldırarak  hatayı kontrol edebilirsiniz.

Reklamlar

Css Birden Fazla Font Belirtme

Eğer kullandığınız font gösterilemez ise, yedek fontunuzu devreye sokmanız gerekebilir.
Kullanılacak fontları sırayla belirterek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.


body {
    font: 12px Arial,Tahoma, Geneva, sans-serif;
}

Bu örnekte öncelikle Arial fontu aranmaktadır, bulunamazsa Tahoma sonrasında Geneva fontlarına bakılarak uygun olan ilki gösterilmektedir.