Asp.Net Form Kontrolü (Validator Kullanımı)

Asp.Net’te formlarımızdaki inputların boş mu kontrolü, karakter sayısı kontrolü ve format kontrolü gibi kontrolleri Validationları kullanarak yapabiliyoruz.

Eğer kıstaslarımıza uymuyorsa submit butonumuz çalışmıyor ve istediğimiz hata mesajını yazdırabiliyoruz.


<asp:TextBox ID="TextBox6" runat="server" BorderStyle="Groove" Rows="6" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>

<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4" runat="server" ErrorMessage="*" ControlToValidate="TextBox6"></asp:RequiredFieldValidator>

Tüm detaylı örnekler için:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972961.aspx

JavaScript Form Boş mu Kontrolü

Javascript ile formlarımızın gönderilmeden önce boş mu kontrolünü yapabiliriz. Bu sayede sunucuya göndermeden kullanıcıya hata bilgisini verebiliriz.

Dikkat: Güvenlik için her zaman sunucu tarafında da kontrol yapmamız gereklidir. Kullanıcı Javascript’leri kapatabilir dolayısı ile kontrollerimiz deaktif yapılabilir..


</head>

<script type="text/javascript">

{
if(document.getElementById("ad").value=="")
	{
	alert("Ad boş!");
	}
else if(document.getElementById("soyad").value=="")
	{
	alert("Soyad boş!");
	}
else
	{
	alert("Hepsi Dolu...");
	}
}

</script>

</head>


<body>

<form id="frm">
<input type="text"  id="ad" /> Ad: </br>
<input type="text"  id="soyad" /> Soyad: </br>
<input type="button" value="gönder" onclick="islem()" />
</form>
</body>