C# Date Format Kontrolü

Datetime tipinde oluşturduğumuz değişkenlerin formatı sql server’a uygun olmayabiliyor.

Girilen değeri uygun formata çeviren bir method oluşturdum.


String dateFormat(DateTime tarih)
{
int yil= tarih.Year;
int ay = tarih.Month;
int gun = tarih.Day;
int saat = tarih.Hour;
int dakika = tarih.Minute;
int saniye = tarih.Second;


string newDate = yil+"-"+sifirEkle(gun)+"-"+sifirEkle(ay)+" "+sifirEkle(saat)+":"+sifirEkle(dakika)+":"+sifirEkle(saniye);

return newDate;
}String sifirEkle(int sayi)
{
string ekle="";
if (sayi < 10)
ekle = "0" + sayi;
else
ekle = sayi.ToString();

return ekle;
}

JavaScript ile Türkçe Tarih Formatı

Javascript kullanarak sitemize Türkçe formatta güncel tarih ekleyebiliriz. Aşağıdaki kod ile tarihimiz “6 Eylül 2012 Perşembe 10:51” şeklinde gözükecektir.


<script type="text/javascript">

  	  var aylar = new Array("Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık");
  	  var gunler = new Array("Pazar", "Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", "Cumartesi");
  	  function tarih() {
  	    var now = new Date();
  	    var yil = now.getFullYear();
  	    var ay = now.getMonth();
  	    var gun = now.getDate();
  	    var haftagun = now.getDay();    
  	    var now = new Date();
  	    var saat = now.getHours();
  	    var dakika = now.getMinutes();
  	    saat = sifirekle(saat);
  	    dakika = sifirekle(dakika);
  	   // var s = getZeroNumber(second);
  	    document.getElementById("tarih").innerHTML = gun + " " + aylar[ay] + " " + yil + " " + gunler[haftagun] + " " + saat + ":" + dakika;
  	    window.setTimeout("tarih()", 60000);
  	  }
  	  function sifirekle(sayi) {
  	    if (sayi < 10) {
  	      return "0" + sayi.toString();
  	    } else {
  	      return sayi.toString();
  	    }
  	  }

</script>

Kodumuzda öncelikle Date() fonsiyonu ile güncel tarihimizi öğrendik. Tarihimizi gün ay saat olarak parçaladık. Tanımladığımız Türkçe günler ve aylar dizimizden, Türkçe karşılığını aldık ve “tarih” id’li elementin içerisinde yazdırdık.

sifirekle() fonksiyonumuz ile 10dan küçük gelen sayıların soluna sıfır ekledik.
window.setTimeout() ile rekürsif olarak dakikada bir kez fonksiyonumuzu tekrar çağırıyoruz. window.setTimeout() milisaniye cinsinden parametre almaktadır.