C# Kullanıcının IP’sini Öğrenme

System.Net kütüphanesini kullanarak adres bilgilerini ulaşabiliyoruz. Aşağıdaki methodla kullanıcının ip’sini öğrenebiliriz.

 


using System.Net;

    public string IPogren()
    {
    
    string HostAdi= System.Net.Dns.GetHostName();

    IPHostEntry ipGiris = System.Net.Dns.GetHostEntry(HostAdi);

    IPAddress[] ipAdresleri = ipGiris.AddressList;

    return ipAdresleri[ipAdresleri.Length-2].ToString();

    }