C# Date Format Kontrolü

Datetime tipinde oluşturduğumuz değişkenlerin formatı sql server’a uygun olmayabiliyor.

Girilen değeri uygun formata çeviren bir method oluşturdum.


String dateFormat(DateTime tarih)
{
int yil= tarih.Year;
int ay = tarih.Month;
int gun = tarih.Day;
int saat = tarih.Hour;
int dakika = tarih.Minute;
int saniye = tarih.Second;


string newDate = yil+"-"+sifirEkle(gun)+"-"+sifirEkle(ay)+" "+sifirEkle(saat)+":"+sifirEkle(dakika)+":"+sifirEkle(saniye);

return newDate;
}String sifirEkle(int sayi)
{
string ekle="";
if (sayi < 10)
ekle = "0" + sayi;
else
ekle = sayi.ToString();

return ekle;
}

Asp.Net Form Kontrolü (Validator Kullanımı)

Asp.Net’te formlarımızdaki inputların boş mu kontrolü, karakter sayısı kontrolü ve format kontrolü gibi kontrolleri Validationları kullanarak yapabiliyoruz.

Eğer kıstaslarımıza uymuyorsa submit butonumuz çalışmıyor ve istediğimiz hata mesajını yazdırabiliyoruz.


<asp:TextBox ID="TextBox6" runat="server" BorderStyle="Groove" Rows="6" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>

<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4" runat="server" ErrorMessage="*" ControlToValidate="TextBox6"></asp:RequiredFieldValidator>

Tüm detaylı örnekler için:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972961.aspx

JavaScript Mail Formatı Kontrolü

Javascript ile formlardaki mail boxlarımızın, gönderilmeden önce uygun formatta olup olmadığı kontrolünü yapabiliriz. Bu sayede sunucuya göndermeden kullanıcıya hata bilgisini verebiliriz.

Dikkat: Güvenlik için her zaman sunucu tarafında da kontrol yapmamız gereklidir. Kullanıcı Javascript’leri kapatabilir dolayısı ile kontrollerimiz deaktif yapılabilir..


</head>
<script type="text/javascript">

function mailKontrol()
{
var reg = /^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/;
var mail = document.getElementById("mail").value;
if(reg.test(mail) == false) 
  {
   alert('Hatalı Mail Formatı!');
   return false;
  }
else{
   alert('Dogru Mail Formatı.');
   return true;	 
  }
}

</script>
</head>

<body>
<form id="frm">

<input type="text" id="mail" /> Mail: </br>
<input type="button" value="gönder" onclick="mailKontrol()" />

</form>
</body>

JavaScript Form Boş mu Kontrolü

Javascript ile formlarımızın gönderilmeden önce boş mu kontrolünü yapabiliriz. Bu sayede sunucuya göndermeden kullanıcıya hata bilgisini verebiliriz.

Dikkat: Güvenlik için her zaman sunucu tarafında da kontrol yapmamız gereklidir. Kullanıcı Javascript’leri kapatabilir dolayısı ile kontrollerimiz deaktif yapılabilir..


</head>

<script type="text/javascript">

{
if(document.getElementById("ad").value=="")
	{
	alert("Ad boş!");
	}
else if(document.getElementById("soyad").value=="")
	{
	alert("Soyad boş!");
	}
else
	{
	alert("Hepsi Dolu...");
	}
}

</script>

</head>


<body>

<form id="frm">
<input type="text" id="ad" /> Ad: </br>
<input type="text" id="soyad" /> Soyad: </br>
<input type="button" value="gönder" onclick="islem()" />
</form>
</body>