jQuery Üzerine Gelince Gösterme

Açılır menülerimizde, üzerine gelince menümüzü göstermek için ya da herhangi bir nedenle bir olay sonucu başka bir nesneyi gizlemek için j’Queryden yararlanabilriz.


$(document).ready(function () {
    $("#gel").mouseover(function () 
      { $("#menu").css('visibility', 'visible'); }); 

    $("#gel").mouseout(function () 
      { $("#menu").css('visibility', 'hidden'); });
});

Bu örnekte gel id’li elementin üzerine gelindiği zaman menu id’li element görünür olacak, üzerinden gidildiğinde ise tekrar gizli hale geçecektir.