Javascript ile Alert Kullanarak Textbox’a Girilen Değeri Ekrana Basmak

Java script ile textboxdaki değeri alert ile ekrana basmaBu örneğimiz oldukça basit ama temel olarak Javascipt ile tanışanlar için güzel bir örnek.

Öncelikle bir adet Textbox ve Buttonumuz var. Amacımız butona basıldığında Textbox‘daki değere erişip Alert ile ekrana bastırmak.

Bunu yapabilmek için öncelikle onclick eventinden yararlanıyoruz. Bu event ile butonumuza basıldığında hangi Javascript kodunun çalışacağını belirttik. (Örneğimizde EkranaBas() fonksiyonu çalıştı.)

EkranaBas fonksiyonu ise id’si “kutu” olan nesnenin value değerini getirmektedir. Son olarak bu gelen değeri ekrana Alert kullanarak ekrana basıyoruz.


<html>

<!-- Java script kısmı Fonksiyon tanımladım id'si "kutu" olan tagin value'sunu alert ile ekrana basıyor. -->
<script type="text/javascript" >
function EkranaBas()
{
alert(document.getElementById("kutu").value);
}
</script>

<body>
<!-- HTML input kısmı butona basınca EkranaBas fonksiyonunu çağırıyor-->
<input type="text" id="kutu"><br>
<input type="submit" value="Bana Tıkla" onclick="EkranaBas()">
</body>

</html>

Bu küçük örnekte eş zamanlı Alert kullanımı, Fonksiyon kullanımı, ve document nesnesini kullanarak id’sinden elemanlara erişmeyi öğrendik.