SQL Server Tablodaki Kolonun Dil Grubunu Değiştirmek

Database collationMssql de tablomuzun belirli bir kolonun colletion’unu değiştirebiliyoruz. Aşağıdaki örnekte kitaplar tablosunun yazar alanını Türkçe dil grubu olan Turkish_CI_AS olarak değiştiriyoruz.

ALTER TABLE dbo.Kitaplar ALTER COLUMN yazar
varchar(50)COLLATE Turkish_CI_AS NOT NULL;
Reklamlar