SQL Server Text Üzerinde Group By Hatası

Msq 306 Sql Error

 

Ntext ve text formatındaki alanlarda group by ve order by yapmaya çalıştığımızda aşağıdaki Msg306 hatasını alıyoruz.

“The text, ntext, and image data types cannot be compared or sorted, except when using IS NULL or LIKE operator.”

Bu hatayı önlemek için text alanımızı Varchar’a cast etmemiz gerekli. Sonrasında group by ve order by sorgularımız çalışacaktır.


use master
select top 1000 
CAST(TextData AS NVARCHAR(500)), SUM(reads) toplam 
from Hastane1dk
group by  CAST(TextData AS NVARCHAR(500))
order by toplam desc