Css Elementleri Gizleme – Görünür Yapma

Css üzerinden istediğimiz elementi gizleme ya da görünür yapabiliyoruz. Bunun için visibility özelliğini kullanıyoruz.


a {
visibility:hidden;
}

a {
visibility:visible;
}

İlk örnekte gizlerken ikinci örnekte görünür hale getirdik.

Reklamlar