Css Yazı Kalın Yapma (Bold)

Css üzerinden yazımızı bold yapmak için font-weight:bold; özelliğini kullanıyoruz.


body {
 font-weight:bold; 
}

Reklamlar