Css Yorum Ekleme

Kodlarımızı yorum haline getirmek için:  /* Yorumlar */ karakterlerinin arasına almak yeterli.

Eğer tek satırı yorum haline getirmek istiyorsak başına // karakterlerini ekleyerek kullanabiliriz.


#container {
    width: 980px;
//  height: 100%; Bu satır Yorumdur
    margin: 0 0 40px;
/*  padding: 0 0;
    float:left;
    Bu 3 satır Yorumdur. */
}